Αμπελοοινική

Η Αμπελοοινική ιδρύθηκε το 1996 με σκοπό την παροχή επιστημονικών υπηρεσιών στους επαγγελματίες και στις επιχειρήσεις που σχετίζονται με τον αμπελοοινικό κλάδο.


Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της, περιλαμβάνονται οι τομείς της παροχής συμβουλών σε αμπελοοινικά θέματα, των εργαστηριακών αναλύσεων και της εφαρμοσμένης έρευνας, ενώ τα τελευταία χρόνια οι δραστηριότητές της επεκτάθηκαν και στον τομέα της αντιπροσώπευσης και διάθεσης εξειδικευμένων υλικών και αναλωσίμων χρήσιμων στην παραγωγική διαδικασία ποιοτικών οινικών προϊόντων.
Η ομάδα της Αμπελοοινικής αποτελείται από έναν πυρήνα νέων επιστημόνων της Αμπελουργίας και της Οινολογίας με πλήρη κατάρτιση και αξιόλογη εμπειρία στην ελληνική πραγματικότητα, ενώ η λειτουργία της έχει πιστοποιηθεί από τον Ελληνικό Οργανισμό Τυποποίησης, εξασφαλίζοντας την ακρίβεια και επαναληψιμότητα των εργαστηριακών αναλύσεων καθώς και την συστηματοποίηση και εμπιστευτικότητα των παρεχόμενων συμβουλευτικών υπηρεσιών.
Επιπλέον, από το 2007, η Αμπελοοινική συμμετέχει στο διεθνές σύστημα διεργαστηριακών δοκιμών (ring tests) με ακόμη 200 οινολογικά εργαστήρια της Ευρώπης.

Η ομάδα της Αμπελοοινικής απαρτίζεται από τους:

Βασίλης Μαρίνος, Δρ. Χημικός-Οινολόγος, Διευθυντής
Άννα Γκουλιώτη, Δρ. Χημικός –Οινολόγος, Υπευθ. Εργαστηρίου
Βίκτωρας Φινόπουλος, Msc Τεχν. Γεωπόνος-Οινολόγος, Συμβουλευτικές Υπηρεσίες
Αλεξάνδρα Γκισλή, Οινολόγος, Υπευθ. Πωλήσεων

Συνεργάτες

IN SETE FINAL logo CMYK 1 300dpi  MYCAVA LOGO FIN     ff

 

Υποστηρικτές

deals high.1jpgoenoJEROBOME.1pngBADOIT.1pngEVIAN LOGO.1png kylix